De opdracht 'programmasecretaris' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Geen geschikte kandidaat uit de procedure voortgekomen.