schaduw
schaduw

De opdracht 'Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Procedure heeft geen passende kandidaat opgeleverd.