De opdracht 'Systeembeheerder met als accent Oracle applicaties en databasebeheer ' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Geen geschikte kandidaat uit de procedure gekomen.