De opdracht 'Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Deze opdracht wordt ingetrokken, met als reden dat er geen geschikte kandidaat uit de procedure is gekomen.